InvestAZ FOREX’e SPK’dan ceza geldi.

1,154

İnvestAZ Forex şirketinde yapılan inceleme sonucunda SPK ‘nın Seri:V, No:125 sayılı “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”in 6 ncı maddesi ‘nde belirtilen unsurlara müşteri ile yapılan Çerçeve sözleşmede yer verilmemesi nedeni ile SPK tarafından 22,407 TL para cezasında çarptırılmıştır.

MADDE 6-

(1) Bu Tebliğ kapsamındaki işlemlerde müşterilere uygulanacak kaldıraç oranı
100:1’i geçemez. Kurul gerekli gördüğü hallerde bu oranı değiştirme ve varlık bazında kaldıraç oranı
belirleme yetkisini haizdir.
(2) Kaldıraçlı alım satım işlemlerine başlamadan önce, uygulanacak kaldıraç oranı birinci
fıkrada yer alan oranı geçmemek kaydıyla aracı kurumlarla müşteriler arasında serbestçe belirlenir.
Söz konusu oranın daha sonra değiştirilebilmesi için tarafların yazılı onayı gereklidir.
(3) Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde yalnızca %100’üne kadar nakit olarak Türk Lirası ve
konvertibl döviz teminat olarak kabul edilir.
(4) Teminat oranının hesaplanması, teminat takibi ve teminat tamamlama yükümlülüğü ile
pozisyonların otomatik kapanmasına ilişkin esaslar ve teminat olarak yatırılan nakdin başka bir para
birimine çevrilmesinde esas alınacak kurlar çerçeve sözleşmede belirlenir.
(5) Teminatlar rehnedilemez, kullanım amaçları dışında tasarruf edilemez, üçüncü kişilere
devredilemez.
(6) Teminatların saklanmasına ilişkin esaslar Kurulca belirlenir

Leave A Reply

Your email address will not be published.