Forex’e sınırlama geldi. Kaldıraçlı işlemlerde sınırlama.

1,093

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kaldıraçlı işlemlerde (forex) değişikliğe gitti.

Kaldıraçlı işlemlerde teminat olarak asgari en az 50 bin TL şartı getirildi. Kaldıraç oranı 100:1’den 10:1’e düşürüldü.

Yeni düzenlemeye uymayan pozisyonların en geç 45 gün içerisinde kanuna uyumlu hale getirilmesi gerekiyor.

SPK tarafından bugün Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğde öne çıkan başlıklar şöyle:

1 – Kaldıraçlı işlemlerde kaldıraç oranı, işlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek pozisyon tutarını gösteren orandır. Kaldıraçlı işlemlerde pozisyonun ilk açıldığı sırada uygulanacak kaldıraç oranı 10:1’i geçemez.

2- Kurul gerekli gördüğü hallerde bu oranları değiştirme ve varlık bazında kaldıraç oranı belirleme yetkisine sahiptir.

3- Kaldıraçlı işlem gerçekleştirebilmek için başlangıç teminat tutarı olarak asgari 50.000 TL veya muadili döviz tutarı hesaba yatırılır.

4- İşlemlere başlamadan önce veya başladıktan sonra hesaptan nakit çekilmesi veya başka bir kuruma virman yapılması suretiyle başlangıç teminat tutarının 50.000 TL veya muadili döviz tutarının altına düşürülmesi halinde pozisyon açılamaz. İşlemlere başlandıktan sonra zarar edilmesi neticesinde teminat tutarının 50.000 TL veya muadili döviz tutarının altına düşmesi durumunda işlemlere devam edilebilir.

5-  Birinci fıkrada belirlenen esaslar çerçevesinde uygulanacak azami kaldıraç oranları aracı kurumlar ile müşteriler arasında imzalanacak çerçeve sözleşmede belirlenir. Söz konusu oranların daha sonra değiştirilebilmesi için müşterinin yazılı onayı alınır. Aracı kurumlar tarafından tevsik edilebilmesi şartıyla elektronik ortamdaki her türlü araç yoluyla müşteri onayı alınması mümkündür.

plus500

Leave A Reply

Your email address will not be published.